ד"ר כורש גליל

 

 

מרצה בכיר למימון,

ראש התוכנית לחשבונאות,

המחלקה לכלכלה,

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

 

טל משרד:      08-6472310

פקס משרד:   08-6472941

דוא"ל: galilk@bgu.ac.il

 

 

Profile2

 

 

כתובת:

המחלקה לכלכלה,

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב,

ת.ד. 653 באר-שבע 8410501

 

המשרד:

קמפוס מרקוס, בניין 72, חדר 455

קורות חיים

מחקר

הוראה

.

 

 

 

מחקר

 

                     תחומי המחקר שלי הם:

-       מימון אמפירי

-       סיכון אשראי

-       דירוגי אשראי

-       תמחור אג"ח

-       שוק ההון הישראלי

 

פרסומים:

 

1.           To Decrease or Not to Decrease: The Impact of Zero and Negative Interest Rates on Investment Decisions, with Lior David-Pur and Mosi Rosenboim, Journal of Behavioral and Experimental Economic  87 (2020), 101571. [Aricle]

2.           Predicting default more accurately: to proxy or not to proxy for default?, with Neta Gilat, International Review of Finance 19 (4) (2019), 731-758. [Aricle]

3.           Debt composition and lax screening in the corporate bond market, with Uri Ben-Zion and Eyal Lahav, International Review of Economics and Finance, forthcoming. [Article]

4.         Do ultimate owners follow the pecking order theory, with Offer Shapir and Rodrigo Zeidan, Qurterly Review of Economics and Finance , forthcoming. [Article]

5.         Using Merton model: an empirical assessment of alternatives, with Zvika Afik and Ohad Arad, Journal of Empirical Finance 35 (2016), 43-67. [Article]

6.            The (un)informative value of credit rating announcements in small markets, with Zvika Afik and Itai Feinstein, Journal of Financial Stability 14 (2014)66-80.

7.            Rating Shopping and Rating Inflation in Israel, with Inna BaklayarInternational Review of Financial Analysis 33 (2014), 270-280. [Article]

8.            The determinants of CDS spread, with Offer Shapir, Dan Amiram and Uri Ben-Zion, Journal of Banking and Finance 41 (2014), 271-282. [Article]

9.            Are time preferences for a risky outcome, a riskless outcome and a commodity really different, with Tal Shavit, Offer Shapir and Uri Ben-Zion, Economics Letters 118 (2013), 512–514, [Article]

10.       Are Morningstar Ratings Global? Evidence from Israel, with Uri Ben-Zion and Offer Shapir, Journal of Wealth Management 15.3 (2012), 86-102.

11.       Good news, bad news and rating announcements: an empirical investigation, with Gil Soffer, Journal of Banking and Finance 35 (2011), 3101-3119. [Article]

12.       A reexamination of value creation through strategic alliances, with Uri Ben-Zion, Mosi Rosenboim and Hadas ShabtayInternational Journal of Banking Accounting and Finance 3, Nos. 2/3 (2011), 133-154. [Article]

13.       The performance of mutual funds ratings in Israel, with Offer Shapir and Uri Ben-Zion, Economic Quarterly 57.4, (2010), 418-448.

14.       Unobserved heterogeneity and the term-structure of default, Advances in Financial Economics 12 (2007), 311-344.

Working papers

15.       Why are swap spreads negative? Evidence from the European market, with Lior David-Pur and Mosi Rosenboim

16.       Too-Big-To-Fail and modeling bank distress, with Margalit Samuel and Offer Shapir

Unpublished paper

1.            The quality of corporate credit ratings: an empirical analysis. [Article]

 

 

 

                     הוראה

                       

                        להלן רשימת הקורסים שלימדתי בשנים האחרונות:

 

-       יסודות המימון (א' ו-ב')

-       תמחור אג"ח

-       מימון חברות

-       אופציות וחוזים עתידיים

-       שיטות אמפיריות במימון

-       תורת המחירים ב'

-       סמינר במימון אמפירי

 

קורסים נוספים שלימדתי בעבר:

 

-       יסודות הכלכלה

-       מבוא למיקרו כלכלה

-       מבוא למקרו כלכלה

-       יסודות החשבונאות לכלכלנים

-       תורת המחירים א'